‘Wagenfabriek Arij Jordaans’

De Stoomwagenfabriek van Arij Jordaans, stammend uit 1895 en van 1909 tot 1960 gevestigd in de Hoofdstraat 34-36 .
Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 43219 (bewerkt).

Toen er nog geen riolen waren…. Poep en vuil gingen in een ton. En de gemeentereiniging haalde de tonnen op. De fabriek van Arij Jordaans in Schiedam leverde het rollende materiaal voor gemeentewege. Sproeiwagens om het stuiven van de ongeplaveide wegen te beperken, tonnenwagens en pekelstrooiers.

Arij Jordaans (1830-1899) leert in zijn geboorteplaats Brielle het ambacht van wagenmaker. Aanvankelijk maakt hij zich niet veel zorgen om zijn toekomst, want zijn vader is in goeden doen met enige brouwerijen en een logement, maar doordat Brielle zijn functie als voorhaven van Rotterdam verliest, komt daar de klad in. Arij is kunstzinnig, kan goed tekenen en verdient de kost met fraai houtsnijwerk op de achterkanten van boerenwagens. Hij vestigt zich met zijn vrouw Cornelia van den Band in Oudenhoorn, maar de boeren daar zijn nogal geneigd om reparaties aan hun wagens in natura te betalen. Dat zit Cornelia als zakenvrouw niet lekker. Zij neemt het initiatief om eind 1860 naar Schiedam te verhuizen, waar in jeneverindustrie beter valt te verdienen voor een wagenmaker. Ze strijken neer aan de Broersvest en hun oudste zoon Cornelis is voorbestemd om de zaak over te nemen, terwijl de jongere Arij (1868-1940) naar de officiersopleiding gaat – met de latere minister-president Colijn als dienstkameraad. Wellicht is de malaise die in de jeneverindustrie vanaf 1884 toeslaat er een oorzaak, maar het gaat niet zo goed met Cornelis in de wagenmakerij en die trekt zich terug uit de zaak. Daarop wordt Arij junior uit de officiersopleiding gehaald om, net als zijn vader, in Den Briel in de leer te gaan als wagenmaker. In Den Haag volgt hij bovendien een cursus rijtuigtekenen. Dat gaat goed: hij heeft het talent van zijn vader geërfd. Als Arij junior in april 1890 met een bokkenwagentje meedoet aan een wedstrijd voor handwerklieden levert dat een zilveren medaille op. Twee weken later staat het bekroonde wagentje te koop in de krant, en in dezelfde advertentie biedt de jonge wagenmaker een nieuwe veewagen aan. In de jeneverindustrie is geen werk meer, maar Arij ziet een nieuw gat in de markt.

Zoutstrooier voor gemeentewerken. Locatie Buitenhaven ter hoogte van Café ‘Het Sterretje’. Op de achtergrond zijn de woningen aan de Rotterdamsedijk te zien.

Verder Lezen


Bron: hippomobielerfgoed.nl
Headerfoto: Een opname van de gebouwen van Arij Jordaans aan de zijde van de Buitenhaven, de foto is gemaakt vanaf de Hooikade in 1935 en gemaakt ter gelegenheid van ‘100 jaar Stadsreiniging Schiedam’. Het adres Hoofdstraat 34-36 was in voorgaande jaren ook het vestigingsadres geweest van Scheepswerf ‘De Lelie’ en van Kunstsmederij ‘Gebr. Vincent’. Gemeentearcief Schiedam: beeldnummer 35252.

Laatst bijgewerkt op 20/12/2022