‘De Vincent fabrieken’.

De Gebroeders Vincent aan de Buitenhavenweg 132 vanaf 1907.
Foto: Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 43344 (bewerkt).
J.P. Vincent in 1883

Rond 1830 komt de smid J.P.T. Vincent uit het Gelderse Wamel naar Schiedam. In 1836 begint hij een eigen Smidse op het terrein van scheepswerf ‘De Nijverheid’. Zijn zoon Lambertus (Rotterdam) komt enige jaren later bij zijn vader werken in de Smidse. Na de dood van zijn vader in 1868 zet Lambert de bedrijfsvoering door tot het moment dat de werf ‘De Nijverheid’ definiteif de poorten sluit in 1890. De eerste tekenen van de bedrijvigheid van twee andere broers van Lambert (J.P. Vincent (1841-1915)  en M.J. Vincent (1846-?)) dateren van 10 maart 1870. Uit de advertentie bleek dat zij zich bezighielden met de verkoop van huishoudelijke artikelen zoals wasmachines en blikken toiletdozen. Daar komen later dat jaar ook Spoeling- en watergoten bij. Alles werd verhandeld in hun magazijn op de Hoogstraat in Schiedam.

G.J. Vincent & Compagnie – Gruttersteeg en Singel (Achtersingel)
Op 1 januari 1870 nam G.J. Vincent (1847-?) de nering over van zijn beide broers. Deze inmiddels was uitgebreid met de verkoop van ijzeren huis- en tuinmeubelen. De naam van het bedrijf veranderde van Gebrs. Vincent in G.J. Vincent. In augustus 1876 werd zijn bedrijf officieel opgericht met statuten gepubliceerd in de Staatscourant no. 95. G.J. Vincent’ s bedrijf vestigde zich aan de Gruttersteeg. De omschrijving van zijn bedrijf luidde: Grof- en Kagchelsmederij en Smidse. Een van de eerste producten, die het bedrijf via advertenties in de dagbladen aanbood waren gegoten dakgoten voor o.a. de Branderijen. In 1879 nam zijn broer J.P. Vincent zitting in de directie. De handelsnaam veranderde daardoor in G.J. Vincent & Compagnie. In datzelfde jaar verkreeg het bedrijf via de laagste inschrijving de opdracht van het Departement van Koloniën voor de vervaardiging van in totaal 90 ijzeren waterkisten. In 1880 opende het bedrijf G.J. Vincent & Co. een tweede bedrijf aan de Achtersingel 185. Deze onderneming legde zich toe op Grofsmederij, Ketel- en Stoomketelmakerij en Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen.

Verder Lezen


Nevenfuncties:
G.J. Vincent: Voorzitter van R.K. Openbare Leeszaal te Schiedam.
G.J. Vincent: Bestuurslid Schiedamsche Kunstkring  (1934 tot oktober 1938).


Bronnen:
Headerfoto: Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 43304
Foto: J.P. Vincent: Gemeentearchief Schiedam /Detail van beeldnummer 43166
Foto: G.C. Beukers: Gemeentearchief Schiedam /Detail van beeldnummer 43166
Foto: Gebr. Vincent aan de Buitenhaven: Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 43344
Foto: Grittersteeg: Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 36898 (bewerkt)
Foto: Volkshuis-R.K. Openbare Leeszaal: Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer 05533 (bewerkt)

Laatst bijgewerkt op 27/12/2022