‘The T.I.M. Cycle Manufacturing Co.’

Martinus Duyvis in 1940. Foto, ontleend aan zijn boek ‘Aan Het Christelijke Nederlandsche Volk’.
Fotograaf: Onbekend

Voorgeschiedenis van M. Duyvis
M. Duyvis (Martinus) werd in Monnickendam geboren op 4 mei 1875 als eerste zoon van de veehouder Pieter Duijvis3 (21-7-1842) en van Catharina Petronella Duijvis-Schweeke in Monnickendam. Uit deze gegevens blijkt dat zijn eigenlijke achternaam Duijvis is en niet Duyvis. De boreling ging als Martinus de boeken in. Zijn broertje ‘Freek’ heette voluit Frederik Willem en was drie jaar jonger. Dat Martinus Duijvis in Monnickendam het licht zag, had alles te maken met zijn moeder. Een jaar voor Martinus’ geboorte verhuisde zijn vader van Zaandam naar het vissersdorp, waar hij op 29 maart 1874 met Catharina in het huwelijk trad. Nog geen drie jaar later keerden Pieter met zijn vrouw en oudste zoon terug naar de Zaanstreek. Niet naar Zaandam, maar naar Assendelft. Dat was ook het dorp waar zijn broer Freek werd geboren. De familie ging wonen bij Pieters broer Gerrit Duijvis, eveneens een veehouder.

Vijf jaar later, in 1882, verruilde het gezin Duijvis – op Martinus’ zevende verjaardag – Assendelft voor de Vaartdijk 420 in Westzaan. Weer vier jaar daarna ging het nog een paar kilometer oostelijker, naar het Jan de Wittepad 347 in Koog aan de Zaan. Van daar verhuisde het gezin naar de Oranjestraat G363, vlak bij het Zaandamse treinstation. Pieter Duijvis was inmiddels geen boer meer maar arbeider.

Het lijkt er op dat het gezin Duijvis in de jaren 90 uiteenviel. Moeder Catharina vertrok in 1894 naar Oostzaan en vader Pieter keerde in 1898 terug naar Westzaan. Maar al twee maanden voor zijn moeder Zaandam verliet, deed ook Martinus dat. Per 5 mei 1894, daags na zijn negentiende verjaardag, werd hij bijgeschreven in Amsterdam. Zijn vormingsjaren waren Zaans gekleurd, nu ging hij het als ‘handelaar in rijwielen’ proberen in Amsterdam. Dat verliep blijkbaar niet meteen naar wens, want acht maanden later ging hij zijn moeder achterna naar Oostzaan. In het voorjaar van 1896 was hij terug in de hoofdstad. Daar probeerde hij ditmaal zijn brood te verdienen als kelner. Ook dat duurde niet lang; op 27 januari 1897 vertrok hij samen met zijn moeder en broer naar Rotterdam en betrokken een woning aan het Pr. Frederikplein 18. Martinus keerde terug naar zijn eerdere professie, rijwielfabrikant en rijwielverkoper. Martinus huwde in Rotterdam op 1 juni 1898 met Wilhelmina Aletta de Recht uit Charlois. Op 16 juni van dat jaar vertrok zijn broer  Frederik Willem naar Transvaal. Op 11 oktober 1898 beviel zijn vrouw Aletta van een zoon Pieter Martinus, die op 5 november 1898 overleed. De tweede zoon, geboren op 8 november 1899, ook genaamd Pieter Martinus overleed op 8 juli 1900. Kort daarvoor overleed zijn moeder op 30 oktober 1899 in Broek in Waterland. In 1901 verhuisden zij naar Schiedam om boven de fabriek te gaan wonen op het adres Korte Haven 11. Daar beviel Aletta van twee gezonde dochters7.

De bedrijfspanden aan de Korte Haven 11 (zuidzijde) in de periode dat ze al eigendom waren van de Parfumeriefabriek ‘Lotus’ (Dralle).
Foto: Gemeentearchief Schiedam /beeldnummer 04898 (detail).

Vestiging van de fabriek in Schiedam
In 1900 werd vergunning verleend aan de heer M. Duyvis uit Rotterdam (eigenaar van een rijwielhandel/annex fabriek aan de Nieuwe Binnenweg 501-5031 in Rotterdam) om een Rijwielfabriek op te starten in een pand aan de Korte Haven 11. Dit gebouw was voordien in gebruik als één van de zes branderijen van de heer J. Wittkampf. In het gebouw kwam een gasmachine te staan van 18 PK. In februari kreeg de heer M. Duyvis een vergunning voor verdere uitbreiding op het adres Westmolenstraat 18 en 20 in Schiedam. In het pand kwam een stoommachine te staan van 40 PK. De onderneming met de bedrijfsnaam The T.I.M. Cycle Mfg. Company5 (deze naam gebruikte Duyvis al in 1899 in Rotterdam) bezat bedrijfspanden aan de Korte Haven 11 en Westmolenstraat 18-20 en rijwielfilialen in Den Haag, Utrecht en Rotterdam. De vraag vanuit het publiek naar de mogelijkheid fietsen bij hem te kunnen huren en/of te repareren deed Duyvis besluiten ruimte in zijn fabriek aan de Korte Haven vrij te maken voor de verhuur en reparatie van fietsen. Deze nering verkocht hij in september 1903 aan W. de Koning4, de buurman van de Rijwielfabriek op nummer 15. Op of omstreeks 12 september 1902 werd in De Nieuwe Schiedamsche Courant gemeld dat het ‘Pand Paulus’ aan de Korte Haven 252 was aangekocht door Duyvis om er automobielen te gaan verkopen. Of dat ooit gebeurd is, is niet te achterhalen, alhoewel er vanaf 1903 o.a. een garage in gevestigd is geweest. Met het registratienummer 833 behoorde Duyvis wel tot de eerste autobezitters van Nederland en zeker van Schiedam. In 1902 bezat hij een Peugeot 2 Cylinder met een vermogen van 6 PK.  In een grote dagbladadvertentie in augustus 1905 liet het bedrijf weten rijwielen af-fabriek aan de consument te gaan leveren. Er stond een zeer uitgebreide prijslijst in de advertentie afgedrukt van alle onderdelen. In 1905 verkreeg hij een vergunning voor het beginnen van een Machinefabriek aan de Buitenhaven 138.

Verder Lezen


1In de Rotterdamse adresboeken bleven de twee benedenhuizen nog zeker tot en met maart 1903 op zijn naam staan. Duyvis had een conflict met de verhuurder W. Maasbommel over schilder en behangwerk in beide panden. Het niet betalen van de facturen voor deze werkzaamheden door de verhuurder deden Duyvis besluiten dit te verrekenen met de huur. De verhuurder ging daarmee niet akkoord. De verhuurder maakte daarop, na acht weken achterstallige huur, de zaak aanhangig bij de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. De rechtbank stelde W. Maasbommel in het gelijk en veroordeelde Duyvis tot het betalen van de achterstallige huur, schadevergoeding en proceskosten. Bovendien besloot de rechtbank dat Duyvis de panden binnen 48 uur moest ontruimen.  Bron: Weekblad van het Recht Zitting 23 maart 1903 Blad 2. Vanaf het adresboek 1906 was het pand verdwenen en stond alleen het privé-adres van de M. Duyvis vermeld: M. Duyvis- Rijwielfabrikant – Heemraadsingel 275 (De huidige Volksuniversiteit).
2Pand Paulus. Rond 1600 was op het adres Korte Haven 25 een brouwerij gevestigd, die oorspronkelijk ‘Het Hellebaart’ werd genoemd, maar al snel de naam ‘De Swarte Leeuw’ kreeg. In 1675 was er sprake van ‘zeekere brouwerij woonhuijs lootse mitsgs branderij alle staande annex den anderen haave van outs genaamd het hellebaard en nu de swarte leeuw’. Johannes Cornelis Jacobus Nolet erfde in 1844 “huis, mouterij, branderij, pakhuizen en nog een huisje en erven”. In 1871 verkocht hij het gehele complex aan de zendingsvereniging Paulus. Het pand werd verbouwd en na 1873 werd er kerk gehouden door respectievelijk de vrijzinnigen, de Nederlandse Protestantenbond en de Evangelisch Hervormden. De bekende dominee-dichter François HaverSchmidt – ook bekend onder zijn pseudoniem Piet Paaltjens – heeft hier vaak gepreekt.
De kwaliteit van het gebouw bleek een groot probleem, ondanks twee grote opknapbeurten. De huidige gevel stamt bijvoorbeeld uit 1888, en is ontworpen door architect Vormer. In 1894 vertrok de vereniging Paulus en het gebouw werd een pakhuis voor gedistilleerd. Vanaf 1903 had het pand meerdere functies, onder andere als garage en werkplaats. Als laatste diende het gebouw als marmeropslagplaats.
Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam (Stadsherstel Schiedam) heeft dit gemeentelijke monument in 1995-96 gerestaureerd. Momenteel is het gebouw verhuurd aan Yogastudio Yoia Yoga. Sinds 2018 is het pand eigendom van Stadsherstel Maassteden, die hier ook kantoor houdt.
3De heer Pieter Duijvis, de vader van Martinus, was geen lid van het ondernemersgeslacht Duyvis uit de Zaanstreek. Zie ook de website van Duyvis.
4De teloorgang van de Rijwielfabriek van M. Duyvis trok waarschijnlijk ook een zware wissel op de ernaast gelegen Rijwielhandel van W. de Koning. Na 1906 vernemen we niets meer van W. de Koning, die voor 1906 regelmatig adverteerde in de lokale dagbladen. Het pand  Korte Haven 15 stond in het adresboek van 1908 op naam van de weduwe F.C.J. Nolet.
5De afkorting T.I.M. verwijst naar een gevleugelde uitspraak van de Amerikaan Benjamin Franklin ‘Time Is Money’.
6De naam Salga staat voor: Societa Anonima Lavorazione Gomma ed Affini. hetgeen zoveel betekent als NV Fabriek voor Rubber en aanverwante Producten.
7Het echtpaar Duyvis kreeg drie dochters in  Schiedam. Catharina Petronella geboren op 22 maart 1901 in Schiedam. De tweede dochter werd levenloos geboren op 8 juni 1902 in Schiedam. De derde dochter (Aaltje) werd geboren op 26 mei 1903 in Schiedam.
8De uitspraak werd niet gepubliceerd in de dagbladen. Uit de gegevens van de website Nationaal Archief begrepen we, dat het totale archief van het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage in zijn geheel verloren is gegaan tijdens het bombardement van het Bezuidenhout op 8 maart 1945. Er wordt nog nagegaan wat de uitspraak is geweest, alhoewel het zeer onwaarschijnlijk is, dat daar nog iets van terug te vinden is.

Bronnen: 
Stadsarchief Rotterdam / Adresboeken 1880-1932
Stadsarchief Rotterdam / Stamboom

Gemeentearchief Schiedam / schiedam.courant.nu 1870-1910
Delpher.nl

website: stadsherstel-maassteden.nl
website: conam.info/kentekens/rijksnummers
website: meitotmei.nl
website: nationaalarchief.nl
‘Volksgenooten’ circulaire – M. Duvvis 1940
Aan het Christelijke Nederlandsche Volk‘ – M. Duyvis 1940
Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1933-1940 (delpher.nl)
Weekblad van het Recht – 1 april 1937
De Indische Mercuur – 20-08-1915
Het Nieuwe Straatnamenboek – W.P. Rook

Beeldmateriaal:
‘Verkoopzaal’ Lange Haven 116 Schiedam: Gemeentearchief Schiedam / beeldnummer  35230

Laatst bijgewerkt op 09/01/2023